FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

BRR Bæredygtig Rengøring Roskilde

Møllehusvej 41 kl.

4000 Roskilde

E-mail: kontakt@baeredygtig-rengoering-roskilde.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Bestilt den                      ______________________________________________________

– Ordrenummer               ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)            ______________________________________________________- Bestillers underskrift                     ______________________________________________________

– Bestillers adresse          ______________________________________________________